My Ovu najnowszą inwestycją Invento

Nasza najnowsza inwestycja projekt „MY OVU” to projekt z dziedziny medycyny.Projekt ma na celu wsparcie kobiet w zakresie monitoringu zdrowia ginekologicznego i jest odpowiedzią na szeroko obserwowane wśród kobiet zjawisko, polegające na potrzebie kontroli i świadomości własnego ciała. Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania, przetestowania i certyfikowania innowacyjnego termometru owulacyjnego, który może przesyłać zarejestrowane pomiary temperatury do aplikacji mobilnej w celu precyzyjnej analizy cyklu owulacyjnego kobiety.