Samoładująca się bateria

Invento Capital zainwestował w Spółkę Waven Sp. z o.o.

Waven jest startupem technologicznym. Spółka powstała na filarach działalności B+R. Model biznesowy, zespół i strategię zbudowano wokół całkowicie nowego produktu rynkowego i nowej technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Waven jest podmiotem dedykowanym dla wdrożenia harwesterów oraz systemów harwestowania energii wraz z jej magazynowaniem. Technologia harwestingu jest uważana obecnie za jedno z bardziej perspektywicznych źródeł energii odnawialnej (lub recycled energy, energii pochodzącej z odzysku) w skali mikro, bez udziału infrastruktury energetyki zawodowej.

Projekt „Opracowanie samoładującej się baterii” polegał będzie na udoskonaleniu technologii harwestingu RF i doprowadzeniu jej do stanu, w którym możliwe będzie wyprodukowanie samoładującej się baterii wykorzystującej technologię przetwarzania i magazynowania energii pochodzącej z promieniowania fal pól elektromagnetycznych (w tym fal radiowych). Efektem finalnym prac badawczo-rozwojowych będzie przedprodukcyjny prototyp baterii typu AA lub AAA (popularne „paluszki”) o określonej efektywności procesu samoładowania.

Konsumenckie obszary zastosowań harwestingu energii to przede wszystkim samodoładujące się baterie z przeznaczeniem do urządzeń wymagających mobilnego zasilania i używanych okresowo (np. zabawek), elementów sprzętu RTV (np. piloty zdalnego sterowania), smartfonów, wearables (czyli urządzeń ubieralnych: jak opaski fitness, smartzegarki itp.).